Melkproductie Koe.NL

Voor een hogere melkproductie!

Doe nu de inkuiltest

Kornet Beton Balk BV
Aanmelden voor gratis inkuiltips!

Ontvang ook maandelijks onze gratis nieuwe inkuiltips per e-mail!
* = verplicht veld

door MailChimp!

Broei in uw ruwvoer kost liters melk!

Het voer-/winterseizoen is weer van start gegaan. Nu de melkprijs weer redelijk stijgt wordt er deze winter weer wat verdiend onder de melkveehouderijen.

Wat er vaak geconstateerd wordt, is dat ca. 14 dagen na het openen van de kuilbult er temperatuursverhoging/broei ontstaat in het ruwvoer. Bij temperaturen van boven de 30 graden in het ruwvoer verliest u al gauw 2/3 liter melk per koe per dag. Stijgt de temperatuur nog verder omhoog dan zijn de gevolgen tevens te zien aan de poten en vervolgens aan de vruchtbaarheid van de koe.

Vele melkveehouders frezen het ruwvoer. Doordat met het frezen ca. 20 cm product per keer wordt weggehaald voelt de “bult” altijd koud aan. Echter 50 cm dieper kan er warmte of schimmel zitten dat uw ruwvoer zwaar beschadigt. Door het frezen ziet u de schimmels niet meer.

Voorheen zag u in de “kuilblokken” de bekende “rijksdaalder” plekken zitten maar bij het frezen lijkt het er visueel goed uit zien.

Mocht u denken dat er zich problemen voordoen met de koeien in de stal, sla dan als eerste alarm bij uw ruwvoer en neem de temperatuur op van uw ruwvoer. Indien deze te warm blijkt te zijn bekijk dan wat de oorzaak kan zijn en zoek een oplossing. Hierbij is het erg belangrijk om de kuilanalyses en het inkuilmanagement door te lopen.

Heeft u last van broei in de kuil? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Hendrik Kornet komt dan bij u langs om samen met u de kuil te bekijken, ruiken en voelen. Tevens meet hij de temperatuur en het vochtgehalte van de kuil. Daarnaast zal hij met u uw kuilanalyses en  inkuilmanagement bespreken om samen tot een passende oplossing te komen!

Voor meer info of een afspraak: Kornet Dairy Roughage Expertise tel: 0514-601990

voeren-1

Inkuilwals

Om in het winterseizoen optimaal te melken is het inkuilproces zeer belangrijk. Het grote probleem in Nederland is de “broei” in het opgeslagen ruwvoer. Het gaat doorgaans al mis tijdens het inkuilproces.

Huidige situatie
De melkveehouderijen krijgen steeds meer hun land in 1 blok om de boerderij heen. Hierdoor wordt de aanvoer van gras veel te hoog voor de shovelmachinist die dan te weinig tijd heeft om het ruwvoer (gras) goed compact aan te rijden/te verdichten. Daarbij komt nog dat, in vergelijking met omliggende landen, in Nederland het drogestofpercentage tijdens het inkuilen vrij hoog is, tussen de 35% – 50%, dat daardoor minder goed wil verdichten.

Proeven
Tijdens de inkuilseizoen van 2015 zijn er bij 4 melkveehouders proeven gedaan met een inkuilwals. Met deze inkuilwals (gewicht ±  3.500 kg, schoepenhoogte 8 cm, werkbreedte 3 meter)  wordt het gras in een V-vorm vast geperst. Hierdoor verkrijgt men zuurstofarm ruwvoer en door deze goede verdichting zal in de winter tijdens het voeren er geen zuurstof aan de voorkant in kuilbult kunnen binnendringen zodat er géén broei kan ontstaan, zelfs niet bij energierijke ruwvoerkuilen.

Resultaat
Ondanks dat bij alle 4 melkveehouders het drogestofpercentage boven de 45% lag, zat het product muurvast in de ruwvoeropslag. 2 veehouders hadden zelfs de ruwvoeropslag aan de westzijde open waardoor er volop winddruk op het ruwvoer stond. Afgelopen winterseizoen zat de temperatuur van het ruwvoer tussen de 16-18 °C.

Voordelen
De inkuilwals speelt in op de gevoelige factoren tijdens het inkuilproces zoals een te hoog drogestofpercentage, te hoog ADL, te hoge buitentemperatuur tijdens het inkuilen en een te hoge aanvoersnelheid vanaf het land.

Tevens is de bouw van de silowanden erg belangrijk. De silo moet vooral niet te breed zijn, beter is het dan om de silowanden te verhogen naar ca. 3 meter zodat het ruwvoer door middel van zijn eigen gewicht veel vaster tussen de wanden zit en men automatisch meer kg uit een kuub (m³) haalt.

Daarnaast hoeft de shovelmachinist een minder grote oppervlakte aan gras te verdichten zodat hij meer tijd heeft om zijn werk goed en nauwkeurig uit te voeren. Ook “knijpt” het ruwvoer bij 3 meter hoge silo’s veel vaster tegen de zijkanten aan zodat er op de “schouders” van het ruwvoer veel minder broei ontstaat met als voordelen: minder ruwvoer verliezen en een hogere melkproductie!

Klein investering… groots resultaat
Mede door de inkuilwals kan tijdens het inkuilseizoen met een grotere snelheid worden ingekuild, vooral met hakselaars. De inkuilwals zorgt voor de zekerheid dat uw ruwvoer met een hogere inkuilsnelheid toch optimaal wordt verdicht, zelfs bij hogere drogestofpercentages. Wanneer men zich realiseert wat de enorme voordelen zijn tijdens de winterperiode valt de prijs van een inkuilwals in het niets. Voor ca. € 5.150,- bent u ook de trotse eigenaar van een inkuilwals!

Kuilverdichtingsrol

Doe nu de inkuiltest