Loading...

5 Oorzaken van broei in uw graskuil (resultaat = suikerverlies!)

De 5 meest voorkomende oorzaken van broei (met als resultaat suikerverlies in de graskuil!)

1. Zorg ervoor dat uw sleufsilo aan de zijkanten geen lekkage vertoond, denk aan kitnaden die zuurstof doorlaten.

2. Het is zeer belangrijk dat de graskuil goed wordt aangereden, vaak kan de shovel of de trekker de grasaanvoer vanaf het land niet bijhouden.

3. De “juli-kuil” wordt door vele melkveehouders als problematisch ervaren. Dit heeft te maken met het uitgeschoten gras dat vaak met een te hoge temperatuur wordt ingekuild. Daardoor komt het drogestofgehalte boven de 45% en dan is het zeer moeizaam om de graskuil goed in te rijden, dit creëert een sponseffect. Let erop dat het drogestofgehalte ruim beneden de 45% blijft!

4. Bij broei problemen staat in veel gevallen de silo met de opening aan de voorzijde naar het Westen, juist daar waar vaak die vervelende harde wind vandaan komt. Als een silo voor ca. 20 meter leeg is zorgt een sleufsilo (tunneleffect) ervoor dat er versnelling van de wind optreed. Resultaat is dat er zuurstof binnendringt in de kuil waardoor ± de eerste 3 meter van uw ruwvoer continue in de broei staat.

5. Suikers in het ruwvoer: de melkveehouder probeert een goede kwaliteit aan ruwvoer te winnen in de zomer. Het is o.a. belangrijk om een goede VEM-waarde te hebben, maar nog  belangrijker is dat er voor de koeien een lekkere smaak aan het ruwvoer zit oftewel het suikergehalte in het ruwvoer moet hoog genoeg zijn! Echter…een graskuil met een hoog suikergehalte is ook gevoeliger om te conserveren, nl. “suiker = energie” ! Die energie kan worden omgezet in warmte (broei). Als de warmte (broei) oploopt tot ± 60°C heeft dat negatieve gevolgen voor de opname van de koe. Het melkzuur zal dalen en het azijnzuur zal aanzienlijk stijgen, gevolg: de suikers verdwijnen! Het ruwvoer is niet meer smakelijk en de opname van de koe zal sterk achteruit lopen.

4 meest voorkomende oorzaken broei in de kuil (suikerverlies in uw graskuil):
– De graskuil is niet goed afgedekt (lucht- en waterdicht)
– Na de conservering is er opnieuw zuurstof in de graskuil gekomen, dit is vaak het geval bij het gebruik van een enkele tussenwand (T-element)
– Geen gelijkmatige druk op het afdekplastic (wapperend plastic)

Heeft u nog vragen n.a.v. dit artikel ”suikerverlies in de graskuil”? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Hendrik Kornet: 06 51 41 42 99, hij staat u graag te woord!

suikerverlies in uw graskuilsuikerverlies in uw graskuil

 

 

 

 

 

Geef een reactie