Loading...

Kwaliteit ruwvoer 2018

Kwaliteit ruwvoer

De veehouders zijn weer volop bezig met het voeren van het ingekuilde gras van afgelopen zomer. Vanwege (mede) de droge zomer zitten er veel problemen in de graskuilen.

Door de ernstige droogte is er op bepaalde soorten grond erg “houterig” gras ingekuild met vaak een te hoge drogestof percentage, wat er nog bij komt dat door de kleine hoeveelheden gras veel stof en smerigheid is mee ingekuild , waarmee het ruw as erg hoog is in de graskuilen. Als het taaie gras niet goed is gesneden (3 cm.) en niet goed is verdicht (zover het nog wil) dan is de kans erg groot, dat tijdens het voeren ernstige broei kan ontstaan!!

Bij normale stabiele graskuilen zitten de temperaturen rond de 14 tot 22 graden. Rond de 30 graden gaat de graskuil vlammen (broeien) als men de voersnelheid niet hoog genoeg heeft (vaak te brede sleufsilo) gaat de temperatuur snel oplopen naar 40-50 graden, wat veroorzaakt dat de “kracht” uit het ruwvoer weg neemt en gepaard gaat met veel schimmels wat al gauw 2-3 liter melkverlies leid i.v.m. verkleving van de eiwitten met de suikers zodat, de koe er inwendig problemen mee krijgt. De gezondheid problemen vertalen het ook al gauw naar de poten van de koeien!!

Let wel op:

Het is niet altijd alléén broeischimmel wat er in uw kuilgras kan zitten, maar ook schimmel wat uit het land vandaan komt, die uw graskuil “ziek” kan maken. Wat vaak ook tot onstabiele reactie in het gras kan veroorzaken, is toevoegingen aan het gras tijdens het inkuilen, vooral bij te hoge drogestof percentages.

Mocht u twijfelen aan uw ruwvoer, laat het zo snel mogelijk onderzoeken, of bel ons voor advies!

5 tips om schimmel in ruwvoer te voorkomen:

  • Maak uw sleufsilo nooit te breed. Hoger is beter. Dit scheelt gewicht aan kg. in uw product.
  • Probeer minimaal een voersnelheid van 1.50 meter in de week te houden.
  • Zorg er voor dat (vooral houterig) gras goed gesneden/gehakseld wordt. Circa 3 cm., zodat het optimaal verdicht kan worden.
  • Overleg met de shovelmachinist op uw graskuil, dat de aanvoer vanaf het land vooral niet te hoog mag zijn, en zorg ervoor dat de cm2 druk van wielen hoog is.
  • Mocht de DS (Drogestof percentage) boven de ± 40% komen, zet dan een extra trekker in op uw rijkuil (zonder dubbel lucht) of een wals met schoepen, die uw gras als een V-vorm in elkaar perst.

Zo maakt u een stabieler product, wat het voeren van de koe ten goede komt. U ruikt meteen verschil: geen ammoniak geur meer, maar een smaakvolle zoete geur.

Heeft u broei en/of schimmel in uw kuil? Neem direct contact met ons op en wij komen zo spoedig mogelijk langs om op te meten hoe ver/hoe diep de broei en het schimmel proces in uw ruwvoer/kuilbult zit!

Vervolgens zoeken wij samen met u naar een passende oplossing!

Hendrik Kornet
06 – 51 41 42 99