Loading...

Inkuilen is onze passie!

Foto Hendrik website
Hendrik Kornet
06 – 51 41 42 99

Vanaf mijn 12e was ik al na schooltijd bij een melkveehouder aan het werk! Ik werkte als melkjongen en haalde de koeien op uit het land. Ondertussen ontwikkelde ik mij bij deze melkveehouder als ‘manusje van alles’! Ik mocht erg graag tussen de koeien zijn en zo groeide ik op met het reilen en zeilen bij de melkproductie van een koe. Ik raakte zeer geïnteresseerd in de prestaties van de koe.

Deze melkveehouder waar ik werkte beschikte over een torensilo. Destijds enorm populair maar daar kwam veel techniek en energie aan te pas. Het ruwvoer kwam per luchtverplaatsing uit de torensilo en vervolgens werd het op een transportband naar het voerpad van de koeien gebracht. Een groot nadeel van dit opslagsysteem is dat de 1e snede in het voorjaar “het beste product gedurende het jaar” onderin de torensilo beland. Hierdoor kampt men met grote kwaliteitsverschillen in het voer gedurende een volledig seizoen. Daarbij ligt de aanvoersnelheid vanaf het land vele malen hoger dan de capaciteit van een torensilo.

Ik leerde destijds veel over het belang van de juiste conservering en de continuering van een goede kwaliteit ruwvoer gedurende het gehele jaar. Langzaam maar zeker maakten sterk groeiende melkveehouders de overstap naar sleufsilo’s waarbij een betere structuur en logistiek van inkuilen en voeren aan de koe mogelijk is. Dit resulteerde al gauw in een verhoging van de melkproductie van de koe!

In 1999 ben ik als zelfstandig ondernemer gestart. Mijn focus lag bij de bouw van betonwerken en sleufsilobouw op het erf van de melkveehouder. Met name in de sleufsilobouw ontwikkelde ik mij sterk door een speciaal concept te ontwikkelen en ook mijn eigen beton elementen te produceren. Hiermee was de basis gelegd voor mijn interesse in ruwvoeropslagsystemen en mijn toekomstige loopbaan. Al gauw ging mijn concept de grens over naar Denemarken! Allereerst bij vele geëmigreerde Nederlandse boeren maar vervolgens ook bij de Deense boeren.

In 2007/2008 ontstond er vraag naar een Afdeksysteem voor sleufsilo’s.  Sindsdien hebben wij veel geëxperimenteerd en geïnnoveerd in nieuwe oplossingen van ruwvoerconservering met als eindresultaat een verbetering van het ruwvoer en een verhoging van de melkproductie van de koe. In 2009 slaagden wij erin om een goed solide en eenvoudig te bedienen “plug and play” Afdeksysteem op de markt te brengen dat onder de Vamil/Mia regeling valt.  Via deze website wil ik onze kennis delen en laten zien wat er allemaal goed en fout kan gaan bij het conserveren van ruwvoer. Voor veel van deze opslagproblemen zijn tegenwoordig goede oplossingen ontwikkeld.

Wij hopen dat door onze kennis en ervaring ook uw melkproductie omhoog zal lopen! Mocht u een specifieke vraag of probleem hebben met uw ruwvoer, bel: 06 – 51 41 42 99 of e-mail mij via info@melkproductiekoe.nl ! In veel gevallen kan ik u verder helpen.

Hendrik Kornet

Eigenaar Kornet Beton B.V. & Cover Solutions
Innovatieve Ruwvoer Opslagsystemen