Loading...

Voorkom natte en/of zure graskuil / mais

zure graskuil

Tegenwoordig worden de sleufsilo’s steeds langer bij de melkveehouder op het erf. Een groot nadeel is dat het afschot minimaal 1% moet zijn, dat betekent dat u een oploop van 70 cm heeft dat veel granulaat of zand kost.

Het bijkomende probleem is dat over die 70 meter het hemelwater en de perssappen helemaal naar voren moeten weglopen. In de praktijk werkt dit lang niet altijd naar volle tevredenheid . De sleufsilo wordt vervolgens erg smerig en er is een grote kans dat het water in uw graskuil trekt dat ernstige verzuring kan veroorzaken met alle vervelende gevolgen van dien.

Tip om natte en/of zure graskuil / mais te voorkomen
Om deze problemen en kosten te voorkomen is er een mogelijkheid om de sleufsilo in de lengterichting “vlak” te leggen met een afschot van 1,5% naar de zijkant over de volledige breedte.

Door middel van om de 2,5 meter een afvoer van Ø125 in de elementen te plaatsen loopt het water met grote snelheid uit uw sleufsilo vandaan zodat het niet meer de kans krijgt om in uw ruwvoer te trekken.

Bijkomend voordeel
Daarnaast blijft uw sleufsilo veel schoner en biedt het u de kans om van 2 kanten uit uw silo te voeren!

Geef een reactie